24 Онлайн Консультант
24 Онлайн Консультант - лучший поиск, результат и ответы на вопросы
6 лучших поисковых машин + онлайн консультанты = 100 % результат
Добро пожаловать, Гость!
Логин:
Пароль:
Чтобы получить полный доступ ко всем возможностям сайта войдите под своим именем или пройдите несложную процедуру регистрации.Категории раздела
Статьи консультантов [201]
Статьи пользователям 24 ОК [169]

Наш опрос
Какую тему вебинара (онлайн-семинара) я бы посетил(а)?
Всего ответов: 522

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Облако тегов
HR Headhunting Рекрутинг Личностный рост Обучение Пенкова Персонал бизнес Executive Search Headhunter деньги Евпатория Пенкова Катерина квартира Барноходжаев коуч лидерство Бизнес-тренер вебинар онлайн-клуб HeadhunterRecruiter вебинары для HR Катерина Пенкова Заозерное отдых в Крыму пансионаты Отдых в Евпатории Черное моря мини гостиница маркетинг бюджетирование онлайн Консультант интернет коучинг мотивация Мини-пансионат пансионат Частные сектора психология Санатории Земельные участки в Евпатории крыму Куплю дом в Евпатории Куплю квартиру в Евпатории отдых WebMoney Физиогномика Анисимова Алиса Ицхак Пинтосевич Путь бабочки хедхантинг вебинары Персонал Студия Онлайн 9 студий KPI DHL ревматизм Грязь перевод Переводчики Бюро переводов стоимость перевода перевод на английский Перевод с немецкого качество перевода срочный перевод перевод сайтов центр переводов аллергии заверение перевода переводы санаторно-курортное лечение курорт опорно-двигательный аппарат Пиештяны курорты Словакии сердечно-сосудистые заболевания санаторий псориаз желудочно-кишечные заболевания Брусно аквапарк Турчанске Теплице кожные заболевания Смрдаки Бойнице отдых в словакии Дудинце детское лечение Диамант Дудинце курорт Пиештяны похудение Бардеев курорт Бардеев Банска Штявница опорно-двигательный апарат Райецке Теплице Словакия Пьештяны лечение

Главная » Статьи » Статьи консультантов

Сам себе Адвокат. Закон Украины "Об аренде земли". Часть 2. с раздела "Арендная плата за землю"
                                 Розділ III
                      ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

     Стаття 21. Орендна плата за землю

     Орендна плата за землю -  це  платіж,  який  орендар  вносить
орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

     Розмір, форма і  строки  внесення  орендної  плати  за  землю
встановлюються  за  згодою  сторін у договорі оренди (крім строків
внесення   орендної   плати   за  земельні  ділянки  державної  та
комунальної  власності,  які  встановлюються  відповідно до Закону
України  "Про плату за землю") ( 2535-12 ). ( Частина друга статті
21  із  змінами,  внесеними згідно з Законом N 2505-IV ( 2505-15)
від 25.03.2005 )

     Обчислення розміру орендної плати  за  землю  здійснюється  з
урахуванням індексів інфляції,  якщо інше не передбачено договором
оренди.

      Річна  орендна  плата за земельні ділянки, які перебувають у
державній  або  комунальній  власності,  надходить  до відповідних
бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і
не може бути меншою:

     для земель   сільськогосподарського   призначення  -  розміру
земельного податку,  що встановлюється Законом України "Про  плату
за землю" ( 2535-12);

     для інших  категорій  земель - трикратного розміру земельного
податку, що встановлюється Законом України "Про  плату  за  землю"
( 2535-12 ).
{  Частина  четверта  статті  21  із  змінами,  внесеними згідно з
Законом  N  2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; в редакції Законів
N   107-VI   (   107-17  )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N  10-рп/2008  ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17)
від 03.06.2008 }

     Річна  орендна  плата  за земельні ділянки, які перебувають у
державній  або  комунальній  власності,  не  може  перевищувати 12
відсотків  їх  нормативної  грошової  оцінки.  При  цьому  у  разі
визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений
більший  розмір  орендної  плати,  ніж  зазначений  у цій частині.
{  Частина  статті  21  в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням
Конституційного  Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
{  Щодо  дії  частини  четвертої  статті  21 додатково див. Закони
N  1344-IV  (  1344-15) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15) від
23.12.2004,  N  2505-IV  (  2505-15  )  від  25.03.2005, N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     У разі  визнання  у  судовому  порядку  договору оренди землі
недійсним отримана орендодавцем орендна плата за  фактичний  строк
оренди землі не повертається.

     Плата за суборенду земельних ділянок державної і  комунальної
власності не може перевищувати орендної плати.

     Стаття 22. Форма орендної плати

     Орендна плата може справлятися  у  грошовій,  натуральній  та
відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

     Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних
форм орендної плати.

     Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній
і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

     Внесення орендної  плати  оформлюється письмово,  за винятком
перерахування коштів через фінансові установи.

     Стаття 23. Зміна орендної плати

     Орендна плата за земельні  ділянки  державної  і  комунальної
власності,   які  передані  в  оренду  для  сільськогосподарського
використання,  переглядається один раз  на  три  роки  в  порядку,
встановленому законом або договором оренди.

     Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.

     Орендар має право вимагати  відповідного  зменшення  орендної
плати  в разі,  якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився
не з його вини.

                            Розділ IV
                 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ
                   І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ

     Стаття 24. Права та обов'язки орендодавця

     Орендодавець має право вимагати від орендаря:

     використання земельної   ділянки   за  цільовим  призначенням
згідно з договором оренди;

     дотримання екологічної    безпеки    землекористування     та
збереження  родючості  ґрунтів,  додержання  державних стандартів,
норм і правил,  у тому числі місцевих  правил  забудови  населених
пунктів;

     дотримання режиму  водоохоронних  зон,  прибережних  захисних
смуг,  зон  санітарної  охорони,   санітарно-захисних   зон,   зон
особливого  режиму використання земель та територій,  які особливо
охороняються;

     своєчасного внесення орендної плати.

     Орендодавець зобов'язаний:

     передати в  користування  земельну  ділянку   у   стані,   що
відповідає умовам договору оренди;

     при передачі  земельної  ділянки   в   оренду   забезпечувати
відповідно  до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої
земельної ділянки;

     не вчиняти  дій,  які б перешкоджали орендареві користуватися
орендованою земельною ділянкою;

     відшкодувати орендарю   капітальні   витрати,   пов'язані   з
поліпшенням  стану  об'єкта  оренди,  яке проводилося орендарем за
згодою орендодавця;

     попередити орендаря  про  особливі  властивості  та  недоліки
земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити
екологічно небезпечні  наслідки  для  довкілля  або  призвести  до
погіршення стану самого об'єкта оренди.

     Органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування,
які укладають договори оренди землі,  повинні до 1 лютого надавати
органу  державної податкової служби за місцезнаходженням земельної
ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі
на  поточний  рік,  та  інформувати  відповідний  орган  державної
податкової служби про укладення нових,  внесення змін до  існуючих
договорів  оренди  землі  та  їх розірвання до 1 числа місяця,  що
настає  за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. ( Статтю 24
доповнено  частиною  згідно  із  Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

     Стаття 25. Права та обов'язки орендаря

     Орендар земельної ділянки має право:

     самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору
оренди землі;

     за письмовою   згодою  орендодавця  зводити  в  установленому
законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші
будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

     отримувати продукцію і доходи;

     здійснювати в   установленому   законодавством   порядку   за
письмовою  згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд
та меліоративних систем.

     Орендар земельної ділянки зобов'язаний:

     приступати до  використання  земельної  ділянки   в   строки,
встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому
законом порядку;

     виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження
(обтяження)  в обсязі,  передбаченому законом або договором оренди
землі;

     дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного
та     іншого    природоохоронного    призначення,    оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення;

     у п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації   договору
оренди  земельної  ділянки  державної  або  комунальної  власності
надати копію договору  відповідному  органу  державної  податкової
служби.

     Стаття 26. Витрати орендаря, пов'язані з використанням
                нерухомого майна

     У разі якщо договором оренди  земельної  ділянки  передбачено
використання   нерухомого   майна,  що  розташоване  на  земельній
ділянці,  пов'язані з цим витрати покладаються на  орендаря,  якщо
інше не передбачено договором оренди.

     Стаття 27. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану
                земельну ділянку

     Орендареві забезпечується захист  його  права  на  орендовану
земельну  ділянку  нарівні із захистом права власності на земельну
ділянку відповідно до закону.

     Орендар в установленому законом порядку має право витребувати
орендовану  земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та
користування,   на   усунення   перешкод   у   користуванні   нею,
відшкодування  шкоди,  заподіяної  земельній ділянці громадянами і
юридичними особами України,  іноземцями, особами без громадянства,
іноземними   юридичними   особами,   у   тому  числі  міжнародними
об'єднаннями та організаціями.

     Розмір відшкодування орендодавцем збитків, завданих орендарю,
повинен   бути   зменшений,   якщо   орендар  навмисно  або  через
необережність  спричинив  збільшення  розмірів  збитків  унаслідок
невиконання  чи  неналежного  виконання умов договору орендодавцем
або не вжив заходів щодо їх зменшення.

     Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих орендарю

     Орендар має право на відшкодування збитків,  яких він  зазнав
унаслідок  невиконання  орендодавцем  умов,  визначених  договором
оренди землі.

     Збитками вважаються:

     фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням
або  неналежним  виконанням  умов  договору орендодавцем,  а також
витрати,  які  орендар  здійснив   або   повинен   здійснити   для
відновлення свого порушеного права;

     доходи, які  орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.

     Розмір фактичних витрат  орендаря  визначається  на  підставі
документально підтверджених даних.

     У разі  дій  орендаря,  не передбачених договором оренди,  що
призвели  до  зміни  стану  земельної  ділянки,  витрати   на   їх
здійснення орендодавцем не відшкодовуються.

     У разі  здійснення  орендарем за письмовою згодою орендодавця
поліпшення  орендованої  земельної  ділянки  за  власний   рахунок
орендодавець  зобов'язаний  компенсувати витрати на її поліпшення,
якщо інше не передбачено договором оренди.

     Здійснені орендарем  без   згоди   орендодавця   витрати   на
поліпшення    орендованої   земельної   ділянки,   які   неможливо
відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій  ділянці,  не  підлягають
відшкодуванню.

     Орендар вправі  залишити  за  собою  здійснені ним за власний
рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки,  якщо
ці  поліпшення  можуть  бути  відокремлені  без  заподіяння  шкоди
земельній ділянці.

     Стаття 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану
                орендованої земельної ділянки

     У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої
земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, орендодавець має
право на відшкодування збитків.

     Збитки, завдані  третім  особам  у  зв'язку  з  використанням
орендарем   земельної   ділянки,   відшкодовуються   орендарем  на
загальних підставах.

     Розміри збитків  визначаються  сторонами  договору оренди.  У
разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків
спір вирішується в судовому порядку.

                             Розділ V
             ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
                           ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

     Стаття 30. Зміна умов договору оренди землі

     Зміна умов договору оренди  землі  здійснюється  за  взаємною
згодою сторін.

     У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни умов договору оренди
землі спір вирішується в судовому порядку.

     Стаття 31. Припинення договору оренди землі

     Договір оренди землі припиняється в разі:

     закінчення строку, на який його було укладено;

     викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового
відчуження  земельної  ділянки з мотивів суспільної необхідності в
порядку, встановленому законом;

     поєднання в  одній  особі  власника  земельної   ділянки   та
орендаря;

     смерті фізичної    особи-орендаря,    засудження    його   до
позбавлення волі та відмови осіб,  зазначених  у  статті  7  цього
Закону,   від   виконання  укладеного  договору  оренди  земельної
ділянки;

     ліквідації юридичної особи-орендаря;

     відчуження  права оренди земельної ділянки заставодержателем.
{  Частину  першу  статті  31  доповнено  абзацом сьомим згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

     Договір оренди  землі  припиняється  також  в інших випадках,
передбачених законом.

     Договір оренди землі може бути розірваний за  згодою  сторін.
На  вимогу  однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково
розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

     Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не
допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

     Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його
                розірвання

     На вимогу однієї із сторін договір  оренди  землі  може  бути
достроково   розірваний   за  рішенням  суду  в  разі  невиконання
сторонами обов'язків,  передбачених статтями 24 і 25 цього  Закону
та  умовами  договору,  в разі випадкового знищення чи пошкодження
об'єкта оренди,  яке істотно перешкоджає  передбаченому  договором
використанню земельної ділянки,  а також на підставах,  визначених
Земельним кодексом України ( 2768-14) та іншими законами України.

     У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря
орендодавець  має  право  на  отримання  орендної  плати на землях
сільськогосподарського призначення за шість місяців,  а на  землях
несільськогосподарського  призначення  -  за  рік,  якщо  протягом
зазначеного періоду не  надійшло  пропозицій  від  інших  осіб  на
укладення  договору  оренди  цієї ж земельної ділянки на тих самих
умовах,  за  винятком  випадків,  коли  розірвання  договору  було
обумовлено  невиконанням  або  неналежним  виконанням орендодавцем
договірних зобов'язань.

     У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін
кожна  сторона  має  право  вимагати в іншої сторони відшкодування
понесених збитків відповідно до закону.

     Перехід права  власності  на  орендовану  земельну ділянку до
іншої особи,  а також реорганізація юридичної особи-орендаря не  є
підставою  для  зміни  умов або розірвання договору,  якщо інше не
передбачено договором оренди землі.

     Стаття 33. Поновлення договору оренди землі

     Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди
землі,  орендар,  який  належно  виконував обов'язки відповідно до
умов договору,  має  за  інших  рівних  умов  переважне  право  на
поновлення договору.

     У разі  поновлення  договору оренди землі на новий строк його
умови можуть бути змінені за згодою сторін.

     У разі  якщо  орендар   продовжує   користуватися   земельною
ділянкою   після   закінчення   строку   договору  оренди,  то  за
відсутності  письмових  заперечень  орендодавця  протягом   одного
місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на
той самий строк і  на  тих  самих  умовах,  які  були  передбачені
договором. Письмове заперечення здійснюється листом-повідомленням.

     Стаття 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди
                землі

     У разі  припинення  або  розірвання  договору  оренди   землі
орендар  зобов'язаний  повернути орендодавцеві земельну ділянку на
умовах,  визначених договором.  Орендар не  має  права  утримувати
земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

     У разі невиконання орендарем обов'язку щодо  умов  повернення
орендодавцеві  земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати
орендодавцю завдані збитки.

                            Розділ VI
                РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
               СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
                      ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

     Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі

     Спори, пов'язані  з  орендою  землі,  вирішуються  у судовому
порядку.

     Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань
                за договором оренди землі

     У разі  невиконання  зобов'язань  за  договором  оренди землі
сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

     Орендодавець несе відповідальність за  недоліки  переданої  в
оренду земельної ділянки,  що не були передбачені договором оренди
і перешкоджають використанню земельної  ділянки  за  договором.  У
разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:

     зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення
недоліків;

     відрахування з орендної плати певної  суми  своїх  витрат  на
усунення   таких  недоліків  з  попереднім  повідомленням  про  це
орендодавця;

     дострокового розірвання договору.

     Орендодавець не несе відповідальності за наслідки,  пов'язані
з  недоліками  переданої  в  оренду  земельної ділянки,  якщо такі
недоліки обумовлені договором оренди.

                            Розділ VII
                       МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

     Стаття 37. Міжнародні договори

     У разі якщо міжнародним договором,  згода  на  обов'язковість
якого  надана  Верховною Радою України,  встановлено інші правила,
ніж ті,  що містяться у цьому Законі,  то  застосовуються  правила
міжнародного договору.

                           Розділ VIII
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     Частини друга,  третя  і четверта статті 4 набирають чинності
після  розмежування  відповідно  до  закону  земель  державної   і
комунальної власності.

     До розмежування  відповідно  до  закону  земель  державної  і
комунальної власності  орендодавцями  земельних  ділянок  у  межах
населених пунктів,  крім земель, переданих у приватну власність, є
відповідні сільські,  селищні,  міські ради, а за межами населених
пунктів  - відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень,
визначених Земельним кодексом України ( 2768-14).

     2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

     привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

     розробити та затвердити типову форму договору оренди землі;

     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

                            Розділ IX
                       ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку
(пай) до виділення їм у натурі (на місцевості)  земельних  ділянок
мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського
призначення,  місце розташування яких визначається  з  урахуванням
вимог    раціональної   організації   території   і   компактності
землекористування,  відповідно до цих сертифікатів  з  дотриманням
вимог цього Закону.

     Після виділення  в  натурі  (на місцевості) земельних ділянок
власникам   земельних   часток   (паїв)   договір   оренди   землі
переукладається  відповідно  до державного акта на право власності
на земельну ділянку на тих самих умовах,  що і раніше укладений, і
може бути змінений лише за згодою сторін.  Припинення дії договору
оренди допускається лише у випадках, визначених цим Законом.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 6 жовтня 1998 року
          N 161-XIV
Категория: Статьи консультантов | Добавил: HR-U (13.05.2009) | Автор: Верховная Рада Украины
Просмотров: 1399 | Рейтинг: 0.0/0
Все матералы пользователя HR-U
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Топ новостей
Сайт выставлен на продажу! Первоначальная стоимость 1000 у.е. Детали в ICQ 263818442

С уважением к Вам,
администрация 24 ОКПоиск

Друзья сайта


Copyright 24 Онлайн Консультант © 2020
Сайт управляется системой uCoz